Bron: (NEA) Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013-2018 (TNO/CBS)
Sector
Geslacht
Leeftijdscategorie
Opleidingsniveau
Welkom in het TNO Duurzame Inzetbaarheidslandschap!
Welkom in het TNO Duurzame Inzetbaarheidslandschap voor Mobiel!
Uit welke sector mag ik komen?
Landbouw
Industrie
Bouw
Handel
Vervoer
Horeca
Communicatie
Financieel
Zakelijk
Bestuur
Onderwijs
Zorg
Cultuur & Sport
Selecteer een geslacht
Selecteer een geslacht
Welk geslacht mag ik representeren?
Vrouw
Man
Neutraal
Selecteer een leeftijdscategorie
Selecteer een leeftijdscategorie
Hoe oud ben ik ongeveer?
15-24
25-54
55-75
Neutraal
Selecteer een opleidingsniveau
Selecteer een opleidingsniveau
Welk opleidingsniveau heb ik?
Laag
Midden
Hoog
Neutraal
Laden...
Uitleg sluiten
Beweging
Beweeg met de pijltjes links & rechts) om door
het Duurzame Inzetbaarheidslandschap te lopen.
Klik op de blauwe knoppen om de cijfers te bekijken.
Navigeren
Gebruik de knoppen onderin het scherm om snel naar
een ander landschap te navigeren.
Data bekijken
Klik op een blauwe knop met een tekst in het landschap om data
te bekijken dat bij uw samengestelde profiel hoort.
Subgroep:
Sector:
Ziekteverzuim (%)
Leeftijd door willen werken (in jaren)
Leeftijd door kunnen werken (in jaren)
Voldoen aan fysieke en psychische werkeisen (% voldoen op beide)
Nieuwe baan/functie bij zelfde werkgever (% ja)
Nieuwe baan/functie bij andere werkgever (% ja)
In-role performance (% hoog)
Opleiding of cursus gevolgd (% ja)
Mogelijkheid om te leren (% heel belangrijk)
Kwalificatieveroudering (% hoog)
Burn-out klachten (% hoog)
Algemene gezondheid (% goed/zeer goed)
Kracht zetten tijdens werk (% regelmatig)
Trillingen/schudden tijdens werk (% regelmatig)
Ongemakkelijke werkhouding (% regelmatig)
Herhalende bewegingen tijdens werk (% regelmatig)
Werk-privé disbalans (% vaak/zeer vaak)
Autonomie (% regelmatig)
Hoge kwantitatieve taakeisen (% vaak/altijd)
Emotionele belasting van werk (% vaak/altijd)
Sociale steun collega's (% zeer/zeer veel)
Sociale steun leidingevende (% veel/zeer veel)
* Helaas is deze subgroep te klein om nauwkeurige data te kunnen bieden, om deze reden hebben we bij deze variabele geen rekening gehouden met het opleidingsniveau

** Helaas is deze subgroep te klein om nauwkeurige data te kunnen bieden, om deze reden hebben we bij deze variabele geen rekening gehouden met het opleidingsniveau en het geslacht

Bron: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013-2018 (TNO/CBS)
Ploegendienst
Arbeidsduur
Dienstverband
Interne Employabiliteit
Externe Employabiliteit
Beroep
Bedrijfsgrootte
Taakeisen
Autonomie
Tijdsdruk
Moeilijkheidsgraad
Emotioneel zwaar werk
Intern ongewenst gedrag
Extern ongewenst gedrag
Sociale steun leidinggevende
Sociale steun collega's
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijk werk
Arbeidsongevallen
Herhalende bewegingen
Kracht zetten
Voldoen aan fysieke werkeisen
Trillen of schudden
Lawaai
Ongemakkelijke werkhouding
Door willen werken
Door kunnen werken
Werk-privé disbalans
Belang mogelijkheid om te leren
Ziekteverzuimpercentage
Aansluiting kennis en vaardigheden
Algemene gezondheid
Kwalificatieveroudering
Burn-outklachten
Opleiding / cursus
In-role performance
Ploegendienst of wisseldienst
Ja (soms / regelmatig)
Nee
Sector
Aantal uren per week werkzaam (gemiddeld)
Gemiddeld aantal uren per week
Sector
De aard van uw dienstverband
Vast
Tijdelijk en/of vast zonder vaste uren
Uitzendkracht
Oproep- of invalkracht
Sector
Gemakkelijk nieuwe baan/functie bij de huidige werkgever
(Helemaal) niet mee eens
(Helemaal) mee eens
Sector
Gemakkelijk nieuwe baan/functie bij andere werkgever
(Helemaal) niet mee eens
(Helemaal) mee eens
Sector
Autonomie tijdens het werk
Nee of soms (lage autonomie)
Regelmatig (hoge autonomie)
Sector
Beroepsgroep
Blue collar
White collar
Contactueel beroep
Sector
Hoeveel personen werken er ongeveer in uw bedrijf of instelling? (Vestiging)
1-4
5-9
10-19
20-49
50-99
100-249
250-499
500-999
1000+
Sector
Kwantitatieve taakeisen
Nooit of soms (lage taakeisen)
Vaak of altijd (hoge taakeisen)
Sector
Snel werken
Nooit of soms
Vaak of altijd
Sector
Moeilijkheidsgraad van het werk
Nooit of soms (lage moeilijkheidsgraad)
Vaak of altijd (hoge moeilijkheidsgraad)
Sector
Emotioneel zwaar werk
Nooit of soms (Lage emotionele belasting)
Vaak of altijd (Hoge emotionele belasting)
Sector
Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega's
Nee, nooit
Enkele keer t/m zeer vaak
Sector
Ongewenst gedrag door klanten, patiënten, e.d.
Nee, nooit
Enkele keer t/m zeer vaak
Sector
Sociale steun leidinggevende
(Zeer) weinig (lage sociale steun)
(Zeer) veel (hoge sociale steun)
Sector
Sociale steun collega's
(Zeer) weinig (lage sociale steun)
(Zeer) veel (hoge sociale steun)
Sector
Contact met gevaarlijke stoffen
Nooit of soms
Vaak of altijd
Sector
Gevaarlijk werk
Nee
Ja (soms of regelmatig)
Sector
Betrokken geweest bij arbeidsongeval met letsel
Slachtoffer geworden van een arbeidsongeval
Geen slachtoffer geworden van een arbeidsongeval
Sector
Herhalende bewegingen tijdens werk
Nee of soms
Regelmatig
Sector
Kracht zetten tijdens werk (tillen, duwen, trekken e.d.)
Nee of soms
Regelmatig
Sector
Gemakkelijk voldoen aan fysieke werkeisen
(Helemaal) mee oneens
(Helemaal) mee eens
Sector
Gebruik van gereedschap dat trillen of schudden veroorzaakt
Nee of soms
Regelmatig
Sector
Lawaai op de werkplek
Nee of soms
Regelmatig
Sector
Werk in ongemakkelijke werkhouding
Nee of soms
Regelmatig
Sector
Tot welke leeftijd wilt u doorgaan met werken?
Gemiddelde leeftijd
Sector
Tot welke leeftijd denkt u door te kunnen werken?
Gemiddelde leeftijd
Sector
Werk-privé en/of privé-werk disbalans
Nooit of een enkele keer
(Zeer) vaak
Sector
Belang mogelijkheid om te leren.
Niet belangrijk
(Heel) belangrijk
Sector
Individueel ziekteverzuimpercentage (gemiddeld)
Gemiddeld
Sector
Aansluiting kennis en vaardigheden huidige werk
Ik heb minder kennis en vaardigheden dan ik nodig heb voor mijn werk
Het sluit goed aan
Ik heb meer kennis en vaardigheden dan ik nodig heb voor mijn werk
Sector
Algemene gezondheid
Gaat wel, slecht of zeer slecht
Goed of zeer goed
Sector
Kwalificatieveroudering
Lage kwalificatieveroudering
Hoge kwalificatieveroudering
Sector
Burn-outklachten
Nee
Ja
Sector
Opleiding/cursus gevolgd in de afgelopen 2 jaar
Nee
Ja
Sector
In-role performance
(Zeer) laag
(Zeer) hoog
Sector